نارضایتی‌های زیادی در زمینه بیمه‌نامه باربری شرکت‌های حمل و نقل کالا وجود دارد یک شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹

Card image

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، "رضا رستمی" درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت: اعضای انجمن در سال گذشته  تحت پوشش خدمات تکمیل درمان یک شرکت بیمه ای دیگر بودندکه 70 درصد اعضای این انجمن از خدمات این شرکت بیمه ای رضایتی نداشتند.

وی افزود:درسطح کشورنارضایتی های زیادی در زمینه بیمه نامه باربری وجود دارد زیرا بیمه باربری یکسری مشکلات خاص خودرا دارد.

رستمی،با اشاره به مشکلات زیادی که در بیمه نامه باربری وجود دارد، افزود: گاهی تصادفاتی پیش می آید که راننده  و بار آن دچار حادثه شده و مشکلاتی را در زمینه بیمه برای شرکت ها ایجاد می کند.