توسعه بیمه های فراگیر در دستور کار صندوق بیمه کشاورزی سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹

توسعه بیمه های فراگیر در دستور کار صندوق بیمه کشاورزی

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در گفتگوی رسانه ای؛ 

با هماهنگی وزارتخانه های جهاد کشاورزی و کشور، طرح بیمه فراگیر محصول استراتژیک گندم، به هیات وزیران ارائه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل صندوق بیمه کشاورزی، صبح امروز چهارشنبه هفتم خرداد ماه ۹۹، دکتر محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی در گفتگوی رسانه ای با اشاره به بیمه فراگیر دام، اعلام کرد: رویکرد کشاورزان و دامداران نسبت به سال گذشته در رابطه با طرح فراگیر بیمه دام با استقبال بیشتری مواجه بوده است، هر چند این طرح ملی نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه های ذیربط و مشارکت بیشتر کشاورزان است.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با تاکید بر همسویی برنامه های نظام بیمه کشاورزی با سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی از رفع موانع و محدودیت های اجرای بیمه های فراگیر در کشور خبر داد.

وی در ادامه این گفتگوی رسانه ای با اشاره به ظرفیت های ایجاد شده در صندوق بیمه کشاورزی اعلام کرد: از سال گذشته تاکنون، غرامات بیمه گذاران، به موقع پرداخت می شود.

سپس با بیان این مطلب که "معتقدیم، همیشه حق با کشاورزان است" افزود: در خسارات سیل سال گذشته، هنگامی که هنوز مزارع خسارت دیده، زیرآب بودند، نظام بیمه کشاورزی، غرامات مزارع تحت پوشش بیمه کشاورزی را با بهره گیری از فن آوری اطلاعات و سیستم های سنجش از راه دور، پرداخت نمود.

دکتر حسن نژاد در ادامه با اعلام اینکه در سال زراعی جاری همچنان توسعه بیمه های پایه که از ویژگی حق بیمه پایین و تعهد بالا در پرداخت غرامت برخوردار است، در دستور کار صندوق بیمه کشاورزی، خبر داد.

قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با تشریح سیاست های نظام بیمه کشاورزی در سال زراعی جاری افزود: همچنان توسعه بیمه های پایه که از ویژگی حق بیمه پایین و تعهد بالا در پرداخت غرامت برخوردار است، در دستور کار صندوق بیمه کشاورزی قرار دارد.

دکتر حسن نژاد رابطه بیمه گذار و بیمه کشاورزی را شفاف توصیف نمود و شفافیت را موجب اعتماد متقابل در اجرای بیمه فراگیر برشمرد.